Google Summer of Code Presentation

Google Summer of Code Presentation

17 mars, 2021
Në 17:30 në m.flossk.org/webinar

Google Summer of Code është program vjetor gjatë të cilit Google shpërblen studentët për krijimin e një projekti open source përgjatë verës. Është një praktikë me pagesë online me mentorë nga disa prej projekteve më interesante open source, ku marrin pjesë studentë nga e gjithë bota.

Për të mësuar më shumë rreth këtij programi dhe se si të aplikoni, na bashkëngjituni të mërkurën kur do mbajmë një takim informues gjatë të cilit Enkelena Haxhiu, anëtare bordi në FLOSSK, do të ndajë përvojën e saj.

ENG
Google Summer of Code Presentation

March 17, 2021
At 5:30 pm on m.flossk.org/webinar

Google Summer of Code is an annual program during which Google awards students for creating an open source project during summer. It is an online paying internship with mentors from some of the most interesting open source projects which is attended by students all over the world.

To learn more about the program and how to apply, join us on Wednesday, March 17 when we will hold an informing meeting during which Enkelena Haxhiu, board member of FLOSSK, will share her experience.